ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Contact
Want to contact us? Ask for an offer or cooperation? Call or write to us!
ROSA-BUD - Contact
 

ROSA-BUD - Contact

Main office:

Gazowa 5/7
26-600 Radom

Secretariat

Please send general questions to:
rosabud@rosabud.pl

or contat us:

tel. fax.: 48 383 51 50
tel. fax.: 48 383 51 51
tel. fax.: 48 384 63 00
tel. fax.: 48 384 88 13

 

Departments:

Accounting department:
ksiegowosc@rosabud.pl

HR department:
kadry@rosabud.pl

Marketing & adverising department:
marketing@rosabud.pl

Use our: Contact form

ROSA-BUD S.A.

ul. Gazowa 5/7
26-600 Radom

 

RO.SA.-BUD P.P.H.U. Roman Jan Saczywko

ul. Ptasia 14
26-600 Radom

KRS 0000349593
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 948-255-65-09
REGON: 142309138

Konto: PEKAO S.A. w Radomiu
nr konta:
1812405703111001029353069 

 

Wpis do EDG Jedlińsk
nr 2074/07


NIP: 948-149-81-70
REGON: 671985915

Konto BS Iłża o/Radom
nr konta:
32912900010060060006350001

Konto BANK PKO SA
nr konta:
02124057031111000049057001

konstrukcje stalowe
341587284