ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Ecological Construction
We offer construction services in the field of environmental protection. We carry out specific investments for this industry including among others landfills, sewerage and water supply, or a shelter for homeless animals.
Oczyszczalnia ścieków w Radomiu
 

Oczyszczalnia ścieków w Radomiu

2014-12-15

Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o.

Kontrakt: 'Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu

Realizacja w toku

Zakład unieszkodliwiania odpadów w Różannie
 

Zakład unieszkodliwiania odpadów w Różannie

2011-03-31

Inwestor: Gmina Opoczno

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska.

Data zakończenia: 2011-03-31

Leśniczówka - Nadleśnictwo Dobieszyn
 

Leśniczówka - Nadleśnictwo Dobieszyn

Inwestor: Nadleśnictwo Dobieszyn

Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy garażowo-składowy w leśnictwie Grabowy Las

Data zakończenia: 2011-10-31

PSP w Stromcu
 

PSP w Stromcu

2008-01-01

Generalny remont wraz z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Stromcu wraz z modernizacją ekologicznej kotłowni wsparte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Data zakończenia: 2008

Roboty budowlane na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
 

Roboty budowlane na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

2006-06-30

Budowa kładki ekologicznej - szlak natury - na terenach podmokłych

Data zakończenia:2006-06-30

Termomodernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii w Przedborzu
 

Termomodernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii w Przedborzu

2006-09-01

Inwestor:  Gmina Przedbórz 

Zakres prac: 
Zastosowanie źródeł ciepła wykorzystującego biomasę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu połączone z kompleksową termomodernizacją obiektu. 

Data zakończenia: 
2006-09-01 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt
 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Budowa obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu wraz z budynkami socjalnymi i weterynaryjnymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Data zakończenia: 2003

konstrukcje stalowe
1332586922